Vervolgprocedure vacatures raadsleden

Bij het ingaan van de tweede termijn zijn bij de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) drie vacatures ontstaan. In de zomer is de NLsportraad een werving- en selectietraject gestart. Dit heeft ertoe geleid dat er binnenkort voor een van de vacatures een voordracht wordt gedaan aan de minister van Medische Zorg en Sport. Voor de overige twee vacatures laat de NLsportraad nu een search doen via bureau Colourful People.

Logo Nederlandse Sportraad