Adviestraject Doorontwikkeling paralympische topsport van start

Onlangs ontving de Nederlandse Sportraad van minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) het verzoek voor een advies over de doorontwikkeling van de paralympische topsport. De prestaties van Nederlandse topsporters op de paralympische spelen zijn goed. Nederland loopt voorop als het gaat om de integratie van de paralympische topsport in het nationale topsportbeleid. Tegelijk is het de vraag hoe de paralympische sport kan worden doorontwikkeld, zowel nationaal als internationaal.

foto zwemmen
Beeld: ©ANP foto

De NLsportraad gaat graag met deze adviesaanvraag aan de slag. Deze aanvraag sluit aan bij het thema ‘topsport en samenleving’, zoals in het meerjarenprogramma 2021-2024 van de raad is opgenomen. Topsport heeft een grote waarde voor de maatschappij, het zorgt voor binding, positieve gevoelens en maakt de bevolking trots. Ook prestaties van paralympische topsporters zetten Nederland op de kaart, en geeft veel mensen extra inspiratie.

Voor het adviestraject heeft de NLsportraad een commissie ingesteld. Claudia Bokel, vaste adviseur van de raad, is voorzitter van deze commissie. Daarnaast bestaat de commissie uit de raadsleden Jiske Griffioen, Erik Scherder en Farid Gamei, en de onafhankelijke adviseurs aan de raad Rita van Driel, René Martens, Cees Vervoorn, Jan Willem van der Roest en Lara Ankersmit.

Meer informatie over dit adviestraject is hier te lezen.