Afronding Beoordelingscommissie sportevenementen NLsportraad

Op 1 januari 2021 werd de Nederlandse Topsportevenementen Strategie 2021-2030 van kracht. Daarmee kwam het Beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019-2020 te vervallen. Hiermee stopte de opdracht van de Beoordelingscommissie sportevenementen van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) om de minister van VWS te adviseren over subsidieaanvragen voor internationaal aansprekende sportevenementen.

Beeld: ©ANP foto

Om dit moment te markeren, maakte de NLsportraad een samenvatting van de belangrijkste inzichten van de Beoordelingscommissie sportevenementen. Die samenvatting is vervolgens met een brief aan de minister van VWS gestuurd.

Op 22 juni 2021, tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT), deelde raadslid en co-voorzitter van de Beoordelingscommissie Marjolein Bolhuis-Eijsvogel de belangrijkste inzichten een aanbevelingen met de aanwezige stakeholders. Zij ging daarbij vooral in op de aanbevelingen voor  de toekomst van topsportevenementen in Nederland.

De brief aan minister Van Ark, de samenvatting met inzichten en aanbevelingen van de Beoordelingscommissie sportevenementen en het interview met raadslid Marjolein Bolhuis-Eijsvogel in Sport&Strategie vindt u hier.