Werkprogramma 2022

Jaarlijks actualiseert de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) het werkprogramma Sport in het systeem 2021-2024. De NLsportraad wil door middel van adviezen over topsport, breedtesport en bewegen systematisch mogelijk maken en de betekenis van sport voor de samenleving vergroten. In dit meerjarige werkprogramma heeft de NLsportraad vier thema’s vastgesteld waarin de verschillende adviezen thuishoren: sport en gezondheid, sport en sociale waarden, topsport en samenleving en versterking sportbranche. Meer weten? Lees het werkprogramma 2022.

NLsportraad werkprogramma 2022