NLsportraad bezoekt het Centre for Sports & Education

“We hebben op deze school geen schoolbel, iedereen is zo gemotiveerd dat we toch wel op tijd komen.” Dat zegt een leerling van het Centre for Sports and Education (CSE) in Zwolle. Het CSE is een school waar talenten uit 19 takken van sport onderwijs volgen en trainen voor hun sport. Onderwijs en topsport zijn opgenomen in maatwerkprogramma’s die de leerlingen het beste van beide werelden bieden. Raadsleden Michael van Praag en Farid Gamei van de Nederlandse Sportraad waren samen met commissielid van de commissie pedagogisch klimaat, Arno de Swart, op 4 oktober op bezoek bij het CSE.

Werkbezoek NLsportraad Centre for Sports & Education

De Nederlandse Sportraad was benieuwd naar de aanpak van de school op het gebied van talentontwikkeling en topsport in combinatie met een pedagogisch sportklimaat. De commissieleden bezochten de school als voorbereiding op het advies over pedagogisch klimaat in de sport.

Uit gesprekken met docenten, trainers en leerlingen bleek dat het mogelijk is om een goed pedagogisch klimaat te creëren voor deze talentvolle leerlingen die bovengemiddeld onder druk staan om te presteren. Daarvoor is intensieve begeleiding van de leerlingen en goede afstemming tussen trainers en docenten nodig. Doordat docenten en trainers op het CSE regelmatig met elkaar overleggen, weten beide kanten goed wat er speelt bij de jonge talenten. Ook zitten trainers bijvoorbeeld bij de rapportoverleggen, zodat zij aanpassingen kunnen doen in het trainingsprogramma als leerlingen voor een vak onvoldoende staan. Daarnaast is er veel aandacht voor het leren plannen en zijn er speciale lessen over voeding en mentale gezondheid. Verder hoeven leerlingen zich niet druk te maken over eventuele gemiste lessen, omdat de lesuren op de trainingen afgestemd zijn. Zij hebben bovendien veel minder reistijd omdat de trainingsfaciliteiten vlak bij het schoolgebouw staan.

De raadsleden waren onder de indruk van de motivatie van de trainers en docenten om voor de leerlingen een omgeving te creëren waar zij kunnen opbloeien en zich thuis voelen. 

Het CSE maakte een kort videoverslag van het bezoek. Dit videoverslag kunt u hier op YouTube terugkijken.