Publicatie vacatures NLsportraad in de Staatscourant

Momenteel is een wetstraject gaande om de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) per uiterlijk 1 april 2022 als permanent adviescollege in te stellen. Tot nog toe was de NLsportraad via Koninklijke en Instellingsbesluiten ingesteld (2016) en verlengd (2020) op tijdelijke basis. Na een evaluatie heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn standpunt om de NLsportraad wettelijk te verankeren.

De Kaderwet adviescolleges schrijft voor dat bij de instelling van een nieuw, permanent adviescollege ook de vacatures voor diens raadsleden worden opengesteld. Juridisch gezien is namelijk sprake van een nieuw adviescollege. Praktisch is echter sprake van een sollicitatieprocedure met ‘gerede kandidaten’ omdat de huidige raadsleden hebben aangegeven hun raadslidmaatschap te willen voortzetten. 

Bekijk hier de publicatie van de vacatures in de Staatscourant voor meer informatie.

Logo Nederlandse Sportraad