Aanbieding advies ‘Gelijkwaardig en inclusief’

Op dinsdag 5 april hebben Leanne van den Hoek, Claudia Bokel, Jiske Griffioen en René Martens namens de Nederlandse Sportraad het advies ‘Gelijkwaardig en inclusief – advies over de doorontwikkeling van paralympische topsport’ aangeboden aan Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De minister bedankt de NLsportraad voor het advies. De langetermijnvisie op inclusieve topsport, spreekt haar erg aan. Ze gaat aan de slag met dit advies.

Aanbieding advies Gelijkwaardig en inclusief aan minister Helder
Fotograaf: Henriëtte Guest

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) bepleit dat de positie van de paralympische topsport net zo volwassen en krachtig moet zijn als die van de olympische topsport. De voorzieningen van beide vormen van topsport zijn nu gelijk, maar dat leidt nog niet altijd tot gelijkwaardigheid. De raad zet inclusieve topsport als stip aan de horizon voor de doorontwikkeling van paralympische topsport. De raad adviseert de minister voor Langdurige Zorg en Sport om de regie te nemen en van Nederland een gidsland op dit gebied te maken. Dit gevraagde advies ‘Gelijkwaardig en inclusief – advies over de doorontwikkeling van paralympische sport’ is op 31 maart jongstleden door de NLsportraad gepubliceerd.

Webinar

Wilt u ook meepraten over dit onderwerp? Dit kan tijdens het webinar ‘Gelijkwaardig en inclusief’ dat de NLsportraad op 20 april van 13:30 – 14:30 uur organiseert. U kunt zich via deze link aanmelden. 

Gedrukte versie van het advies bestellen?

De adviezen van de Nederlandse Sportraad kunt u downloaden op onze website. Heeft u toch liever een gedrukte versie van het advies ‘Gelijkwaardig en inclusief – advies over de doorontwikkeling van paralympische sport’? Dan kunt u deze bestellen met behulp van dit formulier