Publicatie analyse Topsport en media

Media en topsport beïnvloeden elkaar op verschillende manieren en de ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Zo vertellen topsporters nu hun verhaal via eigen kanalen, wordt data in topsport gebruikt tijdens uitzendingen voor een betere fanbeleving, maar ook door gokbedrijven en neemt het aanbod van streamingsdiensten enorm toe. Ook ziet de raad dat steeds meer clubs, sportbonden en internationale federaties zelf sportwedstrijden gaan uitzenden. De overheid heeft nauwelijks invloed op deze ontwikkelingen stelt de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) vast in de analyse ‘Topsport en media’ die vandaag is overhandigd aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder.

Aanbiedingsfoto analyse topsport en media aan minister voor Langdurige Zorg en Sport
Beeld: Wiebe Kiestra

Naast een analyse van de manier waarop topsport en media elkaar beïnvloeden, en dilemma’s die daaruit voorkomen, bevat het rapport een aantal toekomstscenario’s over de manier waarop ontwikkelingen in de media de maatschappelijke waarde van topsport kunnen beïnvloeden. “Deze analyse is wat ons betreft nuttig als discussiestuk voor beleidsmakers en de sport zelf. Betrokken partijen kunnen met dit rapport in de hand nadenken over hoe de maatschappelijke waarde van topsport kan worden vergroot via de media”, aldus voorzitter Michael van Praag.

Minister Helder: “Ik dank de Nederlandse Sportraad voor de aanbieding van deze mooie analyse. Die geeft een goede weergave van de wijze waarop media kunnen bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport. De komende tijd zal ik deze analyse ook meenemen in de uitwerking van het strategisch kader topsport 2032, waar ik samen met de sportbonden en gemeenten aan werk”.

De NLsportraad heeft voor deze analyse naast deskresearch, interviews gehouden met experts en stakeholders en toekomstscenario’s uitgewerkt in een bijeenkomst. Op verzoek van de minister heeft de raad voorstellingen van een mogelijke toekomst en mogelijke beleidskeuzes die de overheid kan maken met de evenementenlijst beschreven. De toekomstscenario’s en beleidskeuzes zijn geen wetmatigheden of adviezen.

Aanbiedingsfoto analyse topsport en media aan minister voor Langdurige Zorg en Sport met zijn allen
Beeld: Wiebe Kiestra