Werkprogramma 2024

Jaarlijks actualiseert de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) het werkprogramma Sport in het systeem 2021-2024. In dit meerjarige werkprogramma heeft de NLsportraad vier thema’s vastgesteld waarin de verschillende adviezen thuishoren: sport en gezondheid, sport en sociale waarden, topsport en samenleving en versterking sportbranche. Met de adviezen probeert de raad de waarde van sport en bewegen voor de samenleving te vergroten, zodat bijvoorbeeld meer mensen in beweging komen. Lees meer hierover in het werkprogramma 2024.

Omslag werkprogramma 2024

De onderwerpen waarover de NLsportraad in 2024 adviseert zijn o.a. hersenletsel als gevolg van sport (samen met de Gezondheidsraad), het voorkomen en tegengaan van ongewenst gedrag, sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen (kansengelijkheid) en professionalisering als randvoorwaarde van versterking van de sportbranche.

Op dit moment werkt de raad aan de adviestrajecten bewegen tijdens de levensloop, organisatie en financiering van de topsport en van zorg naar preventie, over de rol van zorgverzekeraars bij sport en bewegen.