Publicatie kwalitatieve analyse organisatie en financiering topsport

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) publiceert vandaag een kwalitatieve analyse ter voorbereiding van het advies organisatie en financiering van topsport. Deze kwalitatieve analyse is de laatste bouwsteen voor een advies van de NLsportraad over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport in Nederland. Dit advies aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport en de sportbranche verschijnt naar verwachting begin 2024.

omslagbeeld kwalitatieve analyse organisatie en financiering van topsport

Het adviesproces bestaat uit drie stappen. Met de eerste stap – een ‘foto’ van de organisatie en financiering van topsport gemaakt door KPMG- beoogde de raad een beter overzicht te krijgen van de huidige organisatie en financiering van de topsportbranche. De kwalitatieve analyse is een tweede stap. Hiermee wil de NLsportraad de ‘foto’ van KPMG nader duiden met de topsportbranche. Voor deze kwalitatieve analyse ging de NLsportraad in gesprek met stakeholders en experts uit de topsport.

Met beide bouwstenen heeft de NLsportraad een goed beeld gekregen van de uitdagingen voor de topsportbranche. De NLsportraad werkt nu aan een strategisch advies gericht op de toekomstbestendigheid op middellange en lange termijn. Het gaat nadrukkelijk niet om een evaluatie van het topsportbeleid, of een benchmark of cultuuronderzoek binnen de topsport.

Aanleiding adviestraject

De NLsportraad constateerde in het advies ‘De opstelling op het speelveld’ dat de huidige topsportprestaties weliswaar goed zijn, maar dat de organisatie en met name de financiering van topsport in Nederland onder permanente druk staan en een onzekere toekomst hebben. De raad werkt daarom nu toe naar een advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport in Nederland om ook in de toekomst mooie topsportprestaties te kunnen blijven vieren, sportevenementen op Nederlandse bodem te kunnen organiseren en sport te kunnen blijven volgen via de media.