NLsportraad symposium - Bewegen in de Haagse werkelijkheid

Op woensdag 13 december organiseert de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) het symposium Bewegen in de Haagse werkelijkheid. Tijdens het symposium brengt de NLsportraad politici, topambtenaren van verschillende beleidsterreinen en de sport- en beweegbranche bij elkaar om in gesprek te gaan over Haagse prioriteiten in relatie tot het maatschappelijk belang van sport en bewegen.

Allemaal voetgangers die buiten op straat langs elkaar heen lopen op een zebrapad

Afscheid

Daarnaast dient het symposium als gelegenheid om afscheid te nemen van voorzitter Michael van Praag en vicevoorzitter Leanne van den Hoek. Zij treden op 31 december af in verband met het bereiken van hun maximale zittingstermijn. Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 

Urgentie

Sport en bewegen hebben een bewezen positief effect op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling en gezondheid van kinderen, volwassenen en ouderen. Al meer dan tien jaar is er sprake van een pandemie van bewegingsarmoede waarvan de gevolgen voor de gezondheid van Nederlanders groot zijn. Tegelijkertijd spelen er andere vraagstukken die zowel politiek als beleidsmatig veel aandacht vragen: van stikstof tot gaswinning, van opwarming van de aarde tot woningtekorten. Sport en bewegen raakt aan heel veel beleidsonderwerpen, maar hoe hoog moet de urgentie zijn om het grote maatschappelijke probleem van bewegingsarmoede aan te pakken? Waar liggen de prioriteiten in Den Haag? Wat helpt wel en wat helpt niet om te komen tot een gezondere bevolking? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sport en bewegen juist wel hoger op de politieke agenda komt?

Programma en sprekers

Dit en meer komt aan bod tijdens het symposium Bewegen in de Haagse werkelijkheid. Het programma wordt kleur gegeven door verschillende sprekers. Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman zullen demissionair minister Helder, Bas van de Goor, Wanda de Kanter, Erik Scherder, Marjolijn Sonnema en Wim Kuijken ons meenemen in hun verhalen. Daarnaast zorgen Duco Bauwens en Barbara de Loor voor voldoende beweging en reflecteren Michael van Praag en Leanne van den Hoek op het thema van de dag. Meer informatie over het programma vindt u hier.

Programma
13:30 uur Inloop en ontvangst
14:00 uur Aanvang symposium
‘Nederland in beweging’ door Duco Bauwens en Barbara de Loor
Woord van welkom door dagvoorzitter Inge Diepman
14:20 uur Erik Scherder, raadslid NLsportraad en hoogleraar klinische neuropsychologie Vrije Universiteit 
14:30 uur Bas van de Goor, oprichter en directeur Bas van de Goor Foundation en voormalig volleyballer
14:50 uur Wanda de Kanter, longarts, Antoni van Leeuwenhoek, Nederlands Kanker Instituut en voorzitter rookpreventie jeugd
15:10 uur Kort beweegmoment met Erik Scherder
15:15 uur Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
15:35 uur Pauze 
16:00 uur Wim Kuijken, voorzitter van de Kiesraad en voormalig Deltacommissaris, regeringscommissaris voor het Deltaprogramma
16:20 uur Demissionair minister Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
16:35 uur Afscheid Michael van Praag, voorzitter NLSportraad en raadslid Leanne van den Hoek, vicevoorzitter
16:50 uur Feestelijke borrel    
18:00 uur Einde symposium

Aanmelden en meer informatie

Na afloop is er gelegenheid om afscheid van te nemen van Michael van Praag en Leanne van den Hoek. U kunt zich aanmelden via  dit formulier. Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via info@nlsportraad.nl 

We verwelkomen u graag op 13 december!