Werkbezoek gemeente Woerden

Op 1 november j.l. was de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) op werkbezoek in de gemeente Woerden in het kader van het advies ‘stimuleren van sport en bewegen door 65-plussers’. 

Foto werkbezoek gemeente Woerden

Namens de NLsportraad waren Leanne van den Hoek, Farid Gamei en Claudia Bokel aanwezig, vanuit de commissie John Dierx en Hans Derks. Freek Hermens en Annet Tiessen-Raaphorst vertegenwoordigden het secretariaat. Wethouder Arjan Noorthoek (sport, ouderen en wonen) en Farid trapten de bijeenkomst af, waarna Beweegteam Woerden de aanwezigen meenam in de activiteiten die zij organiseren om Woerdense senioren in beweging te brengen en houden. 

Vervolgens voerden de aanwezigen een goed gesprek met elkaar over kansen en belemmeringen voor deelnemers en beweegaanbod. Genoemde aandachtspunten zijn het betrekken van de doelgroep bij het aanbod, het belang van sociale contacten en bestrijden van eenzaamheid, de behoefte aan professionalisering en lokale borging van initiatieven, en hoe structurele financiering en regie georganiseerd moet gaan worden. De opgehaalde informatie neemt de commissie mee in de voorbereiding van het advies over bewegen door 65-plussers.