Presentatie en aanbieding advies Nederland, sta op!

Op 31 januari heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) het advies Nederland, sta op! Maak voldoende dagelijks bewegen vanzelfsprekend aangeboden aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Foto aanbieding NLsportraad advies Nederland, sta op! met Leanne van den Hoek, staatssecretaris Maarten van Ooijen, Marjolein Bolhuis-Eijsvogel en Erik Scherder
Beeld: Taco van der Eb

Tijdens de presentatie in Nieuwspoort lichtte Leanne van den Hoek, voorzitter van het adviestraject en voormalig raadslid, de urgentie en aanbevelingen van het advies toe. Om deze extra kracht bij te zetten, begon zij met het tonen van een filmpje dat speciaal voor dit advies is gemaakt.

We zien een animatiefilm, de film bevat geen gesproken tekst.

*Klassieke spannende muziek*

Beeldtekst:
Voldoende bewegen verdwijnt uit onze samenleving.
Bewegen is geen eigen keuze meer.
Onze samenleving richt zich op gemak en economische groei.
Er is een stille ramp gaande.
56 procent van de Nederlanders beweegt te weinig.
We zijn Europees kampioen zitten.
5800 sterfgevallen per jaar.
Kosten: 2,7 miljard euro aan zorguitgaven.
Jaren van gezondheidsverlies.
Verminderde inzetbaarheid op het werk.
Vooral voor groepen die al kwetsbaar zijn.
Het advies van de Nederlandse Sportraad is:

*Klassieke spannende muziek eindigt*
*Inspirerende muziek begint*

Beeldtekst:
Nederland sta op!
Op de kinderopvang, op school, op werk, in de zorg, thuis en onderweg.
Dagelijks voldoende beweging moet vanzelfsprekend zijn voor iedere Nederlander.
Rijk neem de regie.
Met een coördinerend staatssecretaris voor Bewegen en Sport.
Voor een meerjarige aanpak met financiering vanuit fondsen.
Uitgevoerd met werkgevers, leraren, zorgmedewerkers en stedenbouwkundigen.
Samen zijn we verantwoordelijk.
Het roer moet om.
Voordat het straks te laat is.
Regeren is vooruitzien.
Met stevige maatregelen,  daadkracht en  LEF.

*Geluid voetbal die het net raakt*

Brochure ‘Nederland, sta op!’ verschijnt in beeld.
Logo Nederlandse Sportraad verschijnt in beeld.

Beeldtekst:
Meer weten?
info@nlsportraad.nl.
Telefoonnummer 070-3407273.
www.nederlande-sportraad.nl.

*Muziek eindigt*

Advies

De NLsportraad roept met het advies het kabinet op de regie te nemen voor een langetermijnstrategie met structurele financiering om de bewegingsarmoede te bestrijden. De raad pleit daarbij voor een staatssecretaris bewegen en sport, die de samenwerking tussen meerdere ministeries coördineert. Dit is noodzakelijk om voldoende bewegen een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse praktijk op de kinderopvang, school, werk, zorg en in de leefomgeving te maken. Leanne van den Hoek concludeerde dat “kortlopende plannen inclusief kortlopende financiering onvoldoende zijn om veranderingen gedaan te krijgen. Het is nodig om met elkaar te investeren in goede interventies, het betrekken van de mensen in de samenleving om wie het gaat, en te leren van wat werkt. Dit is niet gedaan in een kabinetsperiode.”

Aanbieding

Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, Leanne van den Hoek en Erik Scherder boden vervolgens, namens de raad, het advies aan de staatssecretaris aan. Hij bedankte de raad voor dit belangrijke advies, wat naar zijn zeggen geen moment te vroeg komt. “Bewegen wordt in verschillende situaties in het dagelijks leven belemmerd, zoals tijdens het gamen, de voorrang voor parkeerplaatsen voor de auto bij scholen en bij winkelcentra… het is zwemmen tegen de stroom in.” De staatssecretaris benadrukte de ambitie dat in 2040 75% van de Nederlanders dagelijks voldoende beweegt. “De politiek is het aan zichzelf verplicht actie te ondernemen om dit doel te bereiken.”

Panelgesprek met commissieleden, Tweede Kamerleden en andere aanwezigen

Tijdens het panelgesprek sloot naast Leanne van den Hoek en Erik Scherder ook Hans Derks, lid van de adviescommissie en programmamanager Drenthe beweegt, aan. Erik Scherder benadrukte de urgentie van het advies. “De coronapandemie heeft laten zien dat bewegen cruciaal is voor een gezonde en vitale samenleving. Dit heeft echter niet geholpen om bewegen bovenaan de agenda’s te krijgen. Er moet dus echt wat veranderen. Niet alleen voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen in bewegen van groot belang. Ik hoop en verwacht dat de ministers van de diverse departementen, waaronder Onderwijs, dit inzien en er nu echt wat aan gaan doen.”

Hans Derks ging in op het belang van bewegen en de samenhang tussen alle domeinen. “Lange tijd is beweegstimulering aangevlogen vanuit de sport. Maar een derde van de bevolking past niet in de sport. Om hen in beweging te krijgen, zijn andere omgevingen nodig. Daadwerkelijke verandering gaat niet met speldenprikken, langdurige inzet is noodzakelijk om verandering te realiseren.”  

Ook de aanwezige Tweede Kamerleden werd gevraagd om hun reactie op het advies. Olger van Dijk van NSC gaf aan dat hij het advies belangrijk vindt, met name ook om het belang van de diverse omgevingen nadrukkelijker in beeld te brengen. “In een debat over duurzame mobiliteit vind ik het belangrijk dat er ook aandacht is voor wandelen en fietsen. Op die manier bereik je zowel doelen op het gebied van duurzaamheid als gezondheid.” Tijdens het Wetgevingsoverleg Sport en bewegen op 12 februari wil hij aandacht geven aan het advies van de NLsportraad. Ook Wendy van Eijk (VVD) en Inge van Dijk (CDA) benadrukten het belang van voldoende dagelijks bewegen. Daarbij benoemde Wendy van Eijk meer bewegen niet als speerpunt, maar wel als gevolg van de aandacht voor bestaanszekerheid en de inrichting van woonwijken.

Afsluiting

Marjolein Bolhuis sloot de bijeenkomst af met de oproep gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om dagelijks bewegen vanzelfsprekend te maken. Want ook de NLsportraad beseft dat de overheid alleen geen verandering kan realiseren. Alleen in samenwerking met bedrijven, maatschappelijk middenveld en burgers kan een blijvende verandering in gang gezet worden.

Gedrukte versie van het advies bestellen

De adviezen van de NLsportraad kunt u downloaden van onze website. Heeft u toch liever een gedrukte versie van het advies ‘Nederland, sta op! - maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend'. Dan kunt u deze bestellen met behulp van dit formulier.