Column Erik Scherder - Samen lopen voor een succesvol resultaat

Volgens de media zit de formatie in lastig vaarwater. Daarmee wordt vaak vermeld dat de ‘chemie ontbreekt’ en dat er weinig vertrouwen is tussen de partijen die aan zet zijn om een kabinet te vormen. We zien daarbij foto’s van een grote ronde tafel waaraan de partijen zittend onderhandelen.

Foto met informateur Ronald Plasterk en de voorzitters van de fracties van PVV, VVD, BBB en NSC voorafgaand aan onderhandelingen over de kabinetsformatie
Beeld: ©Ramon van Flymen

De Nederlandse Sportraad heeft deze week een belangrijk advies aangeboden aan de regering om Nederland in beweging te krijgen en op te laten staan in de strijd tegen de bewegingsarmoede. Doel van het advies is om iedere Nederlander dagelijks voldoende te laten bewegen. Want dagelijks voldoende bewegen heeft een positieve invloed op je mentale en sociale welzijn en op je cognitieve vaardigheden. Het advies heet Nederland Sta Op! Hou op met zitten dus, ook op het werk!

Laten we eerst eens kijken wat zitten op het werk met je doet. Driekwart van de tijd op kantoor wordt zittend doorgebracht (Damen et al., 2020). Men heeft aangetoond dat zo’n zittend werkzaam leven samen kan gaan met een achteruitgang in het cognitief functioneren (Gafni et al., 2021). Hierbij kan men denken aan (werk) geheugen, executieve functies, aandacht, concentratie (Chandrasekaran et al., 2021). Precies die functies we nodig hebben om onze aandacht erbij te houden, creatief te worden en tot oplossingen te komen. Al na twee uur zitten kan het creatief probleem oplossend vermogen achteruit gaan (Baker et al., 2018).  Wat gebeurt er dan in je hersenen tijdens dat zitten? De stofwisseling in de hersenen neemt af door te weinig beschikbare zuurstof en glucose. Dit kan weer veroorzaakt worden door een afname van de hersendoorbloeding. De mate van aandacht en concentratie (arousal)  gaat achteruit door tekort aan voedingsstoffen (neurotrofines) die nodig zijn om de neurotransmitters, zoals acetylcholine en dopamine, optimaal te laten functioneren (Chandrasekaran et al., 2021). Dus lang zitten is slecht voor je hersenen!

Neem nou een dag met veel zittend vergaderen of dagen lang vergaderen, bijvoorbeeld om een nieuw kabinet te vormen. Hoe zou dan de kans op een succesvol resultaat vergroot kunnen worden? De hele dag zitten met een wandeling tussendoor of lopend vergaderen?

Filosofen als Aristoteles, Plato, Nietzsche, maar ook leiders als Barack Obama en Steve Jobs waren groot liefhebber van ‘walking meetings’. Uiteraard dragen walking meetings bij aan het verminderen van de lichamelijke inactiviteit tijdens het werken. Maar walking meetings verbeteren juist ook het creatief denken (Oppezzo & Schwartz, 2014). Uit talrijke studies blijkt dat lopen een gunstig effect heeft op aandacht, creativiteit, geluksgevoel en stemming (in Damen et al., 2020).

Maar er is nóg een voordeel. Samen lopen, in tweetallen, betekent samen bewegen in hetzelfde ritme. Vanuit evolutionair oogpunt betekent eenzelfde ritme hebben, een grotere kans op overleving. De wederzijdse empathie die door het synchroniseren van het ritme tijdens het lopen veroorzaakt wordt, opent de deuren voor het oplossen van conflicten (Webster et al., 2017). Wat mij betreft zijn de formerende partijen hard toe aan een flinke wandeling. Want als je er samen uit moet zien te komen, is samen lopen een belangrijke stap naar een succesvol resultaat.

Prof. dr. Erik Scherder
Lid Nederlandse Sportraad

We zien een animatiefilm, de film bevat geen gesproken tekst.

*Klassieke spannende muziek*

Beeldtekst:
Voldoende bewegen verdwijnt uit onze samenleving.
Bewegen is geen eigen keuze meer.
Onze samenleving richt zich op gemak en economische groei.
Er is een stille ramp gaande.
56 procent van de Nederlanders beweegt te weinig.
We zijn Europees kampioen zitten.
5800 sterfgevallen per jaar.
Kosten: 2,7 miljard euro aan zorguitgaven.
Jaren van gezondheidsverlies.
Verminderde inzetbaarheid op het werk.
Vooral voor groepen die al kwetsbaar zijn.
Het advies van de Nederlandse Sportraad is:

*Klassieke spannende muziek eindigt*
*Inspirerende muziek begint*

Beeldtekst:
Nederland sta op!
Op de kinderopvang, op school, op werk, in de zorg, thuis en onderweg.
Dagelijks voldoende beweging moet vanzelfsprekend zijn voor iedere Nederlander.
Rijk neem de regie.
Met een coördinerend staatssecretaris voor Bewegen en Sport.
Voor een meerjarige aanpak met financiering vanuit fondsen.
Uitgevoerd met werkgevers, leraren, zorgmedewerkers en stedenbouwkundigen.
Samen zijn we verantwoordelijk.
Het roer moet om.
Voordat het straks te laat is.
Regeren is vooruitzien.
Met stevige maatregelen,  daadkracht en  LEF.

*Geluid voetbal die het net raakt*

Brochure ‘Nederland, sta op!’ verschijnt in beeld.
Logo Nederlandse Sportraad verschijnt in beeld.

Beeldtekst:
Meer weten?
info@nlsportraad.nl.
Telefoonnummer 070-3407273.
www.nederlande-sportraad.nl.

*Muziek eindigt*