Externe evaluatie Nederlandse Sportraad

Andersson Elffers Felix (AEF) concludeert in een externe evaluatie dat de Nederlandse Sportraad zich sinds de vorige evaluatie (2016-2019) heeft doorontwikkeld en verder geprofessionaliseerd tot een gevestigd adviescollege. Daarbij tekent AEF aan dat positie krijgen en versterken tijd kost, maar dat de samenwerking met zowel VWS als de sportbranche is verbeterd. AEF doet meerdere aanbevelingen aan de raad, onder meer om te komen tot een mission statement, om verdere samenwerking op te zoeken met VWS en de sector te betrekken bij de keuzes voor een nieuw werkprogramma. Ook moet de raad een balans tussen praktijk en wetenschap zoeken in de samenstelling van de raad. Het evaluatierapport is vandaag door de raad aangeboden aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en beide Kamers der Staten-Generaal.

omslag eindrapport externe evaluatie Nederlandse Sportraad 2019-2023

Tijdelijk voorzitter Marjolein Bolhuis-Eijsvogel: ‘Wij zijn blij met de bevestiging door AEF van de doorontwikkeling en professionalisering van de raad tot een gevestigd adviescollege. Tegelijkertijd is er ook echt nog werk aan de winkel om die ontwikkeling verder door te zetten. Het evaluatierapport biedt concrete handvatten om aan de slag te gaan. Verder geven de komst van een nieuwe voorzitter en de ontwikkeling van een nieuw werkprogramma voor 2026-2029 veel energie om met volle kracht vooruit te gaan en werk te maken van de aanbevelingen uit het rapport. Dat kunnen we niet alleen en doen we ook nadrukkelijk in samenwerking met het ministerie van VWS en de sport- en beweegsector. Gezien de grote maatschappelijke problematiek rond bewegingsarmoede en de beperkte politieke aandacht daarvoor, voelen we het als onze verantwoordelijkheid om met stevige adviezen te blijven komen en daar volop aandacht voor te vragen’.

Achtergrondinformatie

Voor de tweede keer sinds de oprichting in 2016 heeft de Nederlandse Sportraad een externe evaluatie laten uitvoeren. Adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) evalueerde het functioneren, de positionering en de impact van adviezen van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad). De periode waarop deze evaluatie zich concentreert is 2020-2023. De evaluatie door AEF is uitgevoerd door middel van documentstudie en interviews met betrokkenen, zowel intern als extern.