Terugblik op webinar ‘De opstelling aan de top’

Op 27 maart 2024 presenteerde de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) via een webinar het advies De opstelling aan de top aan geïnteresseerden van binnen en buiten de sportbranche. In het advies werkt de NLsportraad uit hoe een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport eruit kan zien en doet de NLsportraad aanbevelingen aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

foto met raadslid Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, presentator en journalist Gert van 't Hof en raadslid Bernard Wientjes tijdens webinar over advies De opstelling aan de top 27 maart 2024

Onder leiding van Gert van ’t Hof gingen raadsleden Marjolein Bolhuis-Eijsvogel en Bernard Wientjes in gesprek over het advies. Zij legden aan de kijkers uit welke keuzes en overwegingen de NLsportraad gemaakt heeft om tot een toekomstbestendige topsport te komen.

Zo legden zij uit dat het noodzakelijk is dat de rijksoverheid en de topsportsector keuzes maken om te zorgen dat Nederland zelf bepaalt hoe topsport in ons land er in de toekomst uitziet. Nu zijn de topsportprestaties nog uitstekend, maar dat is op langere termijn onzeker door bijvoorbeeld de groeiende invloed van commercie op de sport. Ook de niet optimale omstandigheden voor atleten qua salariëring en toekomstperspectief na de sportcarrière spelen daarbij een rol. De NLsportraad zet in op een toekomstperspectief waarin de Nederlandse topsportsector een aantrekkelijk investeringsklimaat creëert voor eerlijke financiers en meerwaarde heeft voor de samenleving op het gebied van gezondheid, welzijn en economie.

Veelgestelde vragen & antwoorden

Bijna 100 kijkers volgden het webinar en stelden vragen. Een deel daarvan is beantwoord tijdens het webinar. In bijgevoegd document zijn alle gestelde vragen van een antwoord voorzien.

Terugkijken?

Het volledige webinar en de drie filmpjes waarin het proces, de bevindingen, visie en aanbevelingen worden toegelicht zijn terug te kijken via YouTube.

Gedrukte versie van het advies bestellen?

De adviezen van de Nederlandse Sportraad kunt u downloaden van onze website. Heeft u toch liever een gedrukte versie van het advies ‘De opstelling aan de top’? Dan kunt u deze bestellen met behulp van dit bestelformulier