Ministerraad benoemt Hugo van der Poel als lid Nederlandse Sportraad

Op voordracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Hugo van der Poel vandaag door de ministerraad benoemd als lid van de Nederlandse Sportraad. Tot 1 januari van dit jaar was Hugo van der Poel werkzaam als directeur-bestuurder van het Mulier Instituut dat sportonderzoek doet voor beleid en samenleving. Eerder was hij werkzaam als universitair hoofddocent Vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit Tilburg en lector Vrijetijd- en Sportmanagement aan de Academy for Leisure in Breda.

Beeld: ©Hugo van der Poel

Tijdelijk voorzitter Marjolein Bolhuis-Eijsvogel is blij met de benoeming: “Met de komst van Hugo van der Poel wordt de wetenschappelijke kant van de Nederlandse Sportraad verder versterkt. Met hem halen we dertig jaar aan expertise en ervaring binnen als actief wetenschapper in de sportwereld. We kijken heel erg uit naar zijn inbreng en verheugen ons op de samenwerking”. Met de benoeming van Hugo van der Poel geeft de NLsportraad uitwerking aan de aanbeveling uit de externe evaluatie om te kijken naar werving van raadsleden met een wetenschappelijke achtergrond.

Naast zijn werk als raadslid is Hugo van der Poel momenteel bestuurslid bij de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam en lid van de Raad van Toezicht van het Universitair Sportcentrum Amsterdam en van Team Sportservice. Hij volgt Leanne van den Hoek op als raadslid. De benoeming is met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2024.