Nederlandse Sportraad ontvangt USBO-studenten

Op maandag 27 mei organiseerde de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) met veel plezier een bijeenkomst voor studenten aan de Universiteit van Utrecht die de master Sportbeleid en sportmanagement volgen. 

Foto ontvangst studenten van de USBO bij de Nederlandse Sportraad op 27 mei 2024

Doel van de bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst was om de studenten kennis te laten maken met de NLsportraad. Naast een presentatie over de organisatie van de NLsportraad en de totstandkoming van adviezen was er ook tijd voor een toelichting op het advies Nederland Sta op!

We zien een animatiefilm, de film bevat geen gesproken tekst.

*Klassieke spannende muziek*

Beeldtekst:
Voldoende bewegen verdwijnt uit onze samenleving.
Bewegen is geen eigen keuze meer.
Onze samenleving richt zich op gemak en economische groei.
Er is een stille ramp gaande.
56 procent van de Nederlanders beweegt te weinig.
We zijn Europees kampioen zitten.
5800 sterfgevallen per jaar.
Kosten: 2,7 miljard euro aan zorguitgaven.
Jaren van gezondheidsverlies.
Verminderde inzetbaarheid op het werk.
Vooral voor groepen die al kwetsbaar zijn.
Het advies van de Nederlandse Sportraad is:

*Klassieke spannende muziek eindigt*
*Inspirerende muziek begint*

Beeldtekst:
Nederland sta op!
Op de kinderopvang, op school, op werk, in de zorg, thuis en onderweg.
Dagelijks voldoende beweging moet vanzelfsprekend zijn voor iedere Nederlander.
Rijk neem de regie.
Met een coördinerend staatssecretaris voor Bewegen en Sport.
Voor een meerjarige aanpak met financiering vanuit fondsen.
Uitgevoerd met werkgevers, leraren, zorgmedewerkers en stedenbouwkundigen.
Samen zijn we verantwoordelijk.
Het roer moet om.
Voordat het straks te laat is.
Regeren is vooruitzien.
Met stevige maatregelen,  daadkracht en  LEF.

*Geluid voetbal die het net raakt*

Brochure ‘Nederland, sta op!’ verschijnt in beeld.
Logo Nederlandse Sportraad verschijnt in beeld.

Beeldtekst:
Meer weten?
info@nlsportraad.nl.
Telefoonnummer 070-3407273.
www.nederlande-sportraad.nl.

*Muziek eindigt*