Adviestraject hersenletsel als gevolg van sport

Ruim een miljoen Nederlanders voetballen en raken in dat spel regelmatig met hun hoofd de bal. Ook bij andere sporten komt contact met het hoofd voor, zoals boksen en rugby. De Hersenstichting adviseert bij (jonge) kinderen iedere klap tegen het hoofd zo mogelijk te vermijden. De minister voor Langdurige Zorg en Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over de relatie tussen chronisch hersenletsel en sport.

Foto met 2 jongens die rugby spelen

De Gezondheidsraad brengt in kaart wat er wetenschappelijk bekend is over deze relatie, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Meer informatie over dit deel van het adviestraject is te vinden op de website van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) gevraagd te adviseren over wat deze kennis betekent voor de handelingsperspectieven van beleidsmakers en diverse sportbetrokkenen (sporters, ouders, trainers/coaches, medische staf, etc.). De NLsportraad gaat in september met dit deel van het adviestraject van start. Gezamenlijke publicatie van beide adviesdelen is voorzien in de eerste helft van 2025.

Commissie hersenletsel als gevolg van sport

Voor het adviestraject stelt de raad een commissie in, bestaande uit een aantal raadsleden en externe adviseurs. Namens de raad nemen Erik Scherder en Meryem Kilic-Karaaslan deel aan deze commissie.

Profielen commissieleden
Voor het adviestraject is de raad op zoek naar commissieleden met expertise in een of meerdere van de volgende onderwerpen:

 • Neurologische kennis over ontwikkeling en herstel van hersenen
 • Kennis over maatregelen ter preventie en behandeling van hersenletsel
 • (Internationaal) sportbeleid en -regelgeving
 • Positie van de medische staf
 • Kennis over letselschade en verantwoordelijkheid van sportorganisaties

Wij zoeken commissieleden die aan het volgende profiel voldoen:

 • Strategisch werk- en denkniveau;
 • Analytisch sterk ontwikkeld en in staat om de complexe werkelijkheid in concrete adviezen op bestuurlijk niveau te vertalen;
 • Creatief en onafhankelijk;
 • Brede maatschappelijke oriëntatie, kan zich verplaatsen in de positie en belangen van zowel de sporter, als de organisaties en overheden die zich richten op de praktijk en het beleid om hersenletsel ten gevolge van sport te voorkomen;
 • Kritische en constructieve instelling;
 • Aantoonbare expertise op het terrein van een van de bovenstaande onderwerpen;

Bij mogelijke belangenverstrengeling, in persoon of in functie, wordt benoeming uitgesloten. Ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling waarvan de werkzaamheden liggen op een beleidsterrein rakend aan het onderwerp van het advies zijn ook uitgesloten van benoeming.

Commissieleden worden aangesteld op persoonlijke titel en moeten kunnen voldoen aan het reglement van orde en de gedragscode van de NLsportraad plus een belangenverklaring. Met deze code wil de raad de integriteit bewaken en belangenverstrengeling voorkomen.

Tijdsbeslag en vergoeding

Het commissielidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van naar schatting een zestal vergaderingen van zo’n twee uur tijd vanaf september 2024 tot en met het voorjaar van 2025. Daarnaast vraagt het tijd om de vergaderingen voor te bereiden. Tegenover het werk voor de commissie staat een vaste honorering op basis van het Vergoedingenbesluit NLsportraad.

Inlichtingen en reageren

Inlichtingen over de commissie en werkzaamheden kunt u verkrijgen bij Lennart Langbroek, secretaris-directeur van de NLsportraad (06-29598145) of bij Annet Tiessen-Raaphorst, projectsecretaris van het advies (06-21509556). Uw schriftelijke reactie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 5 juli 2024 via info@nlsportraad.nl onder vermelding van ‘commissie hersenletsel als gevolg van sport’. U kunt uw reactie richten aan de secretaris-directeur van de NLsportraad. Na selectie van potentiële kandidaten volgt een gesprek met een van de betrokken raadsleden en de projectsecretaris. De NLsportraad organiseert op 13 september ’s middags de eerste commissievergadering.

Over de NLsportraad

De NLsportraad is een onafhankelijk adviescollege dat zich richt op het versterken van de betekenis van topsport, breedtesport en bewegen voor de samenleving. De NLsportraad heeft als taak om de minister van Langdurige Zorg en Sport, overige leden van het kabinet en het parlement te adviseren over sport en sportgerelateerde vraagstukken. Sinds 1 januari 2023 is de raad wettelijk verankerd als onafhankelijk adviescollege.

De NLsportraad staat voor een inclusieve samenleving. We zijn ervan overtuigd dat we het beste kunnen adviseren als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben.