De Nederlandse Sportraad heeft tot taak de minister van VWS, het kabinet en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over sport. Hieronder staan de adviezen die zijn gegeven en nog worden gegeven. In het werkprogramma 2017 'Uit de startblokken' en het meerjarig werkprogramma 2018 - 2020 'Stip op de horizon' worden deze adviezen eveneens beschreven.