Adviezen

Onafhankelijke advisering

De Nederlandse Sportraad is ingesteld om het kabinet en het parlement te voorzien van onafhankelijk advies op het terrein van sport. De NLsportraad adviseert gevraagd en ongevraagd. Bij de totstandkoming van adviezen hanteert de raad een interactieve en transparante werkwijze.

Advies en kabinetsstandpunt

De adviezen worden door de NLsportraad gepubliceerd en aan de verantwoordelijke Kamerleden of bewindspersonen in het kabinet aangeboden. Conform de Kaderwet adviescolleges sturen de betrokken bewindspersonen de ontvangen adviezen binnen drie maanden aan de Tweede Kamer inclusief een kabinetsstandpunt.

Onderwerpen voor adviezen

In het meerjarig werkprogramma 'Sport in het systeem' is te vinden over welke onderwerpen de NLsportraad in de periode 2021-2024 adviseert. Adviezen gaan over sportevenementen, over sportbeleid en de organisatie van de sport en over actuele sportgerelateerde vraagstukken. Het meerjarig werkprogramma is tot stand gekomen na overleg met departementen, politiek, adviesraden, planbureaus, wetenschap en vele partijen uit het veld.

Totstandkoming adviezen

Bij de totstandkoming van de adviezen schakelt de NLsportraad dikwijls experts in: wetenschappers of praktijkdeskundigen die de raad bijstaan om de adviezen evidence en practice based te maken. Als op deze experts een duurzaam beroep wordt gedaan, dan benoemt de NLsportraad hen als adviseurs. Adviseurs werken in commissies samen met raadsleden aan de totstandkoming van de adviezen. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering.

Sinds de oprichting in 2016 heeft de raad vele adviezen uitgebracht. Een overzicht hiervan is te vinden bovenaan de pagina.

Beeld: Wiebe Kiestra