Subsidies sportevenementen

Aanleiding

In november 2017 heeft minister Bruins van Medische Zorg en Sport bij de Nederlandse Sportraad een adviesaanvraag ingediend in verband met de subsidiëring van sportevenementen. De minister heeft gevraagd welke criteria hij moet hanteren bij de beoordeling van subsidieaanvragen en op welke wijze hij de beoordeling zo transparant mogelijk kan uitvoeren.

Advies

In het advies van april 2018 heeft de NLsportraad voorgesteld om de governance in de huidige beoordeling te verbeteren door een onafhankelijke commissie op te richten voor de beoordeling van subsidieaanvragen voor grote sportevenementen. De NLsportraad adviseert beoordeling op twee momenten te laten plaatsvinden: in de voorbereidingsfase én in de organisatiefase wanneer een subsidieaanvraag aan de minister van Medische Zorg en Sport wordt gedaan. De NLsportraad stelt verder voor om een steunpunt in te richten dat partners in grote sportevenementen kan adviseren en ondersteunen, bijvoorbeeld bij het doen van bids en het uitwerken van plannen. De NLsportraad hecht eraan dat dit steunpunt onafhankelijk functioneert van de beoordelingscommissie.

De NLsportraad adviseert transparant te zijn in het gehele proces van de beoordeling, besluitvorming en verantwoording van subsidies voor sportevenementen. Tenslotte geeft de NLsportraad een aantal quick wins aan de minister waar het gaat om de criteria in het huidige Beleidskader Sportevenementen.

Standpunt

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport neemt het advies over om een onafhankelijke beoordelingscommissie op te richten onder auspiciën van de NLsportraad. De rol voor de beoordelingscommissie beperkt de minister vooralsnog tot het beantwoorden van de vraag of een sportevenement internationaal aansprekend en daarmee subsidiabel is. Het oprichten van een steunpunt wil hij bespreken met de partners van het deelakkoord ‘Topsport en Evenementen’ van het Nationaal Sportakkoord.

Vervolg

Vanaf 1 januari 2019 vraagt de minister van Medische Zorg en Sport advies over subsidieaanvragen voor grote sportevenementen aan de Beoordelingscommissie van de NLsportraad. De Beoordelingscommissie beziet of de subsidieaanvragen passen in het huidige beleidskader en of sportevenementen ‘internationaal aansprekend’ zijn. Voor de minister is de kwalificatie ‘internationaal aansprekend’ een voorwaarde om subsidie te verlenen in de hoogste categorie (tot € 2,5 miljoen) of in de buitencategorie (meer dan € 2,5 miljoen).

De NLsportraad zal de adviezen van de Beoordelingscommissie bij de subsidieaanvragen steeds aanbieden aan de minister en tegelijkertijd op zijn website publiceren.

Commissie

Op dit moment buigt de NLsportraad zich over de samenstelling van de Beoordelingscommissie, de criteria en de procedures. Nadere informatie hierover volgt in januari 2019.