Open brief over Formule 1

Max Verstappen race oranje fans
Beeld: ©Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang International

Op 4 maart 2019 heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een open brief gestuurd aan betrokken partijen over de mogelijke organisatie van Formule 1 in Nederland. De brief is gericht aan het kabinet, het parlement, de provincies Noord-Holland en Drenthe, de gemeenten Zandvoort en Assen en de beide circuits.

Na raadpleging van Formula One Management (FOM) constateert de NLsportraad dat de organisatie van Formule 1 alleen aan de orde is in Zandvoort. De NLsportraad ziet de organisatie van Formule 1 als een grote kans voor de vele Nederlandse fans om van de autosport en Max Verstappen te genieten, maar ook als kans voor regio-ontwikkeling en Holland promotie. De NLsportraad doet een oproep aan betrokken partijen om maximale economische en maatschappelijke impact te realiseren. Publiek-private samenwerking, samenwerking tussen overheden en interdepartementale samenwerking acht de NLsportraad hierbij cruciaal.

Lees onderstaand de volledige tekst van de brief.