Elies Steyger

Elies Steyger

Elies Steyger is hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en werkzaam in de advocatuur. Voordat zij de advocatuur in ging heeft Elies als senior wetgevingsjurist gewerkt bij de toenmalige ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Cultuur en Economische Zaken.

Als hoogleraar houdt Elies zich bezig met Europees recht in ruime zin in combinatie met Nederlands bestuursrecht. Zij adviseert aan overheden op het gebied van aanbesteding en staatssteun in relatie tot vastgoed, PPS, sociale aangelegenheden (WMO, WSW-bedrijven), vervoer, het vestigen van exclusieve rechten en de toepassing van de Dienstenrichtlijn. 

Naast haar werk in de advocatuur is zij sinds 2001 als hoogleraar Europees bestuursrecht verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar hoogleraarschap omvat zowel regulier als post-academisch onderwijs en onderzoek op diverse gebieden. Elies heeft op vele gebieden gepubliceerd, waaronder de bovenstaande en vooral op Europees rechterlijk gebied.