Enno Gerdes

Beeld: ©Enno Gerdes

Enno Gerdes (1979) is directeur en mede-eigenaar van het Rotterdamse adviesbureau RebelGroup. Hij begon zijn loopbaan in Berlijn bij een dochteronderneming van het Duitse verkeersministerie, waar hij zich bezighield met publiek-private samenwerkingen in de infrastructurele sector. Namens Rebel werkt Enno voornamelijk voor ministeries en decentrale overheden aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.

Één van de terugkerende onderwerpen in zijn werk is het in kaart brengen van de (maatschappelijke en economische) impact van beleid. Zo heeft hij in 2010 een verkennende maatschappelijke kosten-/batenanalyse uitgevoerd naar een Nederlands bid voor de Olympische en Paralympische Spelen 2028, en was hij betrokken bij de voorbereiding het advies Open Kaart bij Impact van de Nederlandse Sportraad. Tijdens de totstandkoming van dat advies heeft hij een essay geschreven over de mogelijkheden om maatschappelijke kosten-/batenanalyses toe te passen bij sportevenementen, en was hij betrokken bij de desbetreffende handleiding, die door de Nederlandse Sportraad is gepubliceerd.
Recent maakte hij een doorrekening voor het wettelijk en financieel addendum bij het advies De Opstelling op het Speelveld.