Erna van de Ven

Erna van de Ven
Beeld: ©NLsportraad / Wiebe Kiestra

Erna van de Ven was tot 2000 directeur van de regionale VVV’s in Arnhem en Nijmegen en de stichting Arnhem Promotion. Daarna stapte ze over naar de provincie Brabant waar ze achtereenvolgens hoofd Economische en Bestuurlijke Zaken en directielid Sociale Culturele Ontwikkeling was. In 2007 startte ze  als commercieel directeur bij de Floriade, die in 2012 in Venlo plaatsvond. Ze vervulde diverse directie- en bestuursfuncties in het culturele veld, waaronder interim-directeur bij museum Orientalis.
Tot en met 2018 was Erna lid van de ledenraad van de KNVB.