Gerber van Nijendaal

Gerben van Nijendaal

Gerber van Nijendaal (1960) is plaatsvervangend secretaris voor de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Hij studeerde Nederlands recht in combinatie met politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werkt sinds 1997 voor de Rfv en was daarvoor werkzaam voor de Raad voor de gemeentefinanciën.

Zijn voornaamste aandachtsgebied betreft de financiële en bestuurlijke verhoudingen in den brede. Het gaat om zowel de omvang als de verdeling van het provinciefonds en het gemeentefonds, maar ook om de verdeling van uiteenlopende specifieke uitkeringen, het financieel toezicht, decentrale belastingen en dergelijke. Samen met anderen heeft hij onder andere gewerkt aan het adviesrapport ‘De herziening van het uitkeringsstelsel’ (2019) van de ROB.