Hans Slender

Hans Slender
©Hans Slender

Hans Slender is beleidsadviseur sport bij de gemeente Groningen. Voor deze functie houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van een langetermijnvisie en meerjarenprogramma sport voor de gemeente Groningen.

Voorheen was Hans senior onderzoeker bij het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap (Hanzehogeschool Groningen) en beleidsadviseur bij SportDrenthe / KennisCentrum Events. Hij was regelmatig betrokken bij haalbaarheidsonderzoeken of evaluatie- of impactonderzoek voor (inter)nationale sportevenementen als de Tour de France in Utrecht, het WK Wielrennen en de Motocross of Nations. Als adviseur werkte hij ook aan het begeleiden en doorontwikkelen van lokale of regionale sportevenementen in Noord-Nederland. In zijn eigen wetenschappelijk onderzoek richtte hij zich met name op de sociaal-maatschappelijke spin-off die sportevenementen kunnen realiseren.