Inge de Wolf

Inge de Wolf profielfoto

Inge de Wolf is hoogleraar Onderwijsstelsels aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 1 september 2020 is zij tevens directeur van het Education Lab NL, een netwerk waarin onderwijsprofessionals, wetenschappers en beleidsmakers samenwerken om het onderwijs te verbeteren.

Bij de Inspectie van het Onderwijs is Inge strategisch inspecteur en eindverantwoordelijke voor de ‘Staat van het Onderwijs’, een jaarlijkse evaluatie van het Nederlandse onderwijsstelsel voor de Nederlandse regering.

Inge is de oprichter van het Onderwijs Outbreak Management Team (OMT), een organisatie van wetenschappers die adviezen schijft om de onderwijspraktijk te helpen in en na de COVID19-crisis.

Daarnaast werkt zij regelmatig voor de World Bank en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Bij de World Bank houdt Inge zich momenteel bezig met een advies voor de Bulgaarse overheid over een onderwijsstelsel.