Marjan Olfers

©Marjan Olfers

Marjan Olfers is twee dagen per week bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. Marjan is strafrechtelijk en civielrechtelijk afgestudeerd en heeft zich daarna gespecialiseerd in het Europees bestuursrecht, om vervolgens op mededingingsrecht te promoveren. Zij was in het verleden werkzaam als onderzoeker bij het Asser Instituut, als hoofd mededinging bij het Ministerie van Economische zaken en in verschillende functies in het bedrijfsleven. Naast haar werk als hoogleraar is Marjan Olfers als adviseur actief op het gebied van ondernemingsrecht (verenigingsrecht), integriteit en good governance.

Bij het onderzoek op het gebied van sport en recht richt zij zich enerzijds op de sportspecifieke kenmerken en anderzijds op de maatschappelijke positie van de sport. Zij houdt zich daarnaast bezig met de vraag wat de sportorganisatie zelf moet/kan regelen en waar een taak voor de overheid ligt. Ook buiten de sport houdt zij zich bezig met vraagstukken op het snijvlak van markt en overheid en reguleringsvraagstukken van (voorheen) sterk door de overheid gereguleerde sectoren, zoals de kansspelsector. Zij heeft onder andere onderzoek gedaan naar doping, matchfixing, geweld en agressie op en rond velden, sports betting, staatssteun en (de verkoop van) mediarechten/tickets.