Sigrid Schenk

Sigrid Schenk
Beeld: ©NLsportraad / Wiebe Kiestra

Sigrid Schenk is financieel econoom, werkt als adviseur bij onderzoeksbureau Rebel en geeft trainingen. Ze krijgt opdrachten van zowel overheden als bedrijven in verschillende sectoren. Klimaatverandering en gezondheid hebben haar bijzondere interesse. Sigrid is expert in het uitvoeren van maatschappelijke-kosten-batenanalyses (MKBA’s), businesscases, risicoanalyses en second opinions. Zo maakte ze een MKBA voor de Rotterdamse Adaptatiestrategie en voor de Olympische Spelen 2028.