Willem de Boer

Beeld: ©Willem de Boer

Willem de Boer (1977)  is als econometrist verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij is daar werkzaam als onderzoeker sporteconomie bij het Sports & Economics Research Centre (SERC), binnen HAN Sport en Bewegen. Hij is lid en van 2011 tot en met 2016 secretaris van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP).

Willem de Boer houdt zich in zijn onderzoek onder meer bezig met de economische en maatschappelijke impact van sportevenementen, de betekenis van sport voor de Nederlandse economie en prijselasticiteit binnen de sport. Momenteel is hij ook promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zijn onderzoek zich richt op de economische relatie tussen sport en bewegen en gezondheid, met specifieke aandacht voor zorgkosten. In het verleden werkte Willem de Boer onder meer als beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en als economisch onderzoeker bij Vektis, NYFER, National Institute for Economic and Social Research (Verenigd Koninkrijk) en Conference Board (Verenigde Staten).