Webinar 'De opstelling op het speelveld' 26 november 2020

Bekijk hier de online webinar van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) over het advies 'De opstelling op het speelveld' van 26 november 2020. Dit advies gaat over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de sport. In deze webinar geven Bernard Wientjes en Leanne van den Hoek namens de NLsportraad een toelichting op het advies en reageren ze op vragen van kijkers.

Om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een vitale en veerkrachtige samenleving moet sport een publieke voorziening worden. Sport is belangrijk als vrijetijdsbesteding, maar draagt daarnaast ook bij aan de volksgezondheid en aan het welzijn van de bevolking. De NLsportraad constateert dat de organisatie en financiering van de sport nu niet toekomstbestendig is. De NLsportraad adviseert de rijksoverheid om de regie te nemen en sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Daarvoor acht de raad het noodzakelijk de sportbranche te versterken. De raad adviseert de sportbranche om te vormen naar een sport- én beweegbranche met een volwassen arbeidsmarkt. Dit advies is op 19 november 2020 aangeboden aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) en de partners van het Nationaal Sportakkoord Anneke van Zanen (NOC*NSF) en Lucas Bolsius (Vereniging Sport en Gemeenten).