Video Nederland, sta op! - maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend

De video toont in anderhalve minuut de maatschappelijke urgentie van bewegingsarmoede en het advies van de Nederlandse Sportraad aan het kabinet om een transitie te bewerkstelligen. Hiervoor acht de raad het nodig dat het rijk de regie pakt om een langetermijnstrategie, inclusief structurele financiering, op te zetten. Voldoende dagelijks bewegen en onderbreken van langdurig zitten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, bedrijven, maatschappelijke middenveld en burgers.

De video staat ook op YouTube

We zien een animatiefilm, de film bevat geen gesproken tekst.

*Klassieke spannende muziek*

Beeldtekst:
Voldoende bewegen verdwijnt uit onze samenleving.
Bewegen is geen eigen keuze meer.
Onze samenleving richt zich op gemak en economische groei.
Er is een stille ramp gaande.
56 procent van de Nederlanders beweegt te weinig.
We zijn Europees kampioen zitten.
5800 sterfgevallen per jaar.
Kosten: 2,7 miljard euro aan zorguitgaven.
Jaren van gezondheidsverlies.
Verminderde inzetbaarheid op het werk.
Vooral voor groepen die al kwetsbaar zijn.
Het advies van de Nederlandse Sportraad is:

*Klassieke spannende muziek eindigt*
*Inspirerende muziek begint*

Beeldtekst:
Nederland sta op!
Op de kinderopvang, op school, op werk, in de zorg, thuis en onderweg.
Dagelijks voldoende beweging moet vanzelfsprekend zijn voor iedere Nederlander.
Rijk neem de regie.
Met een coördinerend staatssecretaris voor Bewegen en Sport.
Voor een meerjarige aanpak met financiering vanuit fondsen.
Uitgevoerd met werkgevers, leraren, zorgmedewerkers en stedenbouwkundigen.
Samen zijn we verantwoordelijk.
Het roer moet om.
Voordat het straks te laat is.
Regeren is vooruitzien.
Met stevige maatregelen,  daadkracht en  LEF.

*Geluid voetbal die het net raakt*

Brochure ‘Nederland, sta op!’ verschijnt in beeld.
Logo Nederlandse Sportraad verschijnt in beeld.

Beeldtekst:
Meer weten?
info@nlsportraad.nl.
Telefoonnummer 070-3407273.
www.nederlande-sportraad.nl.

*Muziek eindigt*