Video Haagse adviesraden in gesprek - Papendal 24 april 2023

*Inspiratievolle muziek speelt*
*Vogeltjes fluiten*

Beeldtekst: Haagse adviesraden in gesprek, Papendal, 24 april 2024.

Spreker 1:
Van harte welkom allemaal.

Spreker 2:
Wat is nu die rol en die positie van sport en bewegen in onze samenleving, en wat kunnen we daarvan met elkaar en van elkaar leren?

*Muziek*
*Geen dialoog verstaanbaar*

Marjolijn Bolhuis-Eijsvogel – Raadslid en tijdelijk voorzitter van de Nederlandse Sportraad:
Ik denk dat we hier een hele mooie middag hebben, waarin we elkaar ontmoeten, leren kennen, maar vooral kunnen kijken of we meer impact kunnen maken met de adviezen die we geven. Dat is absoluut het doel en ik denk dat we dat nu behalen.

*Muziek*

Jan Dirk van der Zee – Directeur amateurvoetbal bij de KNVB:
Wat mij vanmiddag hier brengt, is om namens de KNVB mijn perspectief op sporten en bewegen als middel om een gezonder Nederland te maken, om daar iets over te vertellen. En vooral ook om samen met de Haagse adviesraden te kijken hoe we beter kunnen samenwerken om dat sporten en bewegen hoger op de prioriteitenladder van de politiek, maar ook van de maatschappij te brengen.

Richard Heijink – Senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving:
Wat ik meeneem is toch het luisteren naar de mensen waar het om gaat of waar we over spreken. Over kansengelijkheid bijvoorbeeld: de mensen die minder kans hebben op sport en bewegen en ook op andere voorzieningen, om daar ook aandacht voor te hebben. Dat hebben wij, denk ik, als adviesraad ook nodig om dat wat meer te doen. Dus dat is wel iets wat ik meeneem.

*Muziek*
*Vogeltjes fluiten*

Tamara Bergstra – Commissiesecretaris bij de Raad voor Dierenaangelegenheden:
Ik neem mee van deze middag dat ik best wel wat dingen zie die hetzelfde zijn tussen adviesraden. We lopen tegen dezelfde soort problemen aan en daarom kunnen we van elkaar leren.

*Muziek*

Eppo Bruins – Voorzitter Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie:
Ik hoop dat we na vandaag, als verzamelde raden en bonden, elkaar vaker zullen treffen, zodat we een steviger bericht, een steviger boodschap zullen brengen naar Den Haag en naar de samenleving.

*Muziek speelt*

Logo’s RaadRVS, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Gezondheidsraad, NOC*NSF en de Nederlandse Sportraad verschijnen in beeld.

Beeldtekst: Meer weten?
Info@nlsportraad.nl.
Telefoonnummer: 070-3407273.
www.nederlandse-sportraad.nl.

*Muziek fadet uit*