NLsportraad laat onderzoek doen naar sportbeleving

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) wil graag weten op welke wijze Nederlanders (hun) sport beleven, live en via de media, en welke interesse er is voor sportevenementen. Daarom heeft de NLsportraad opdracht gegeven aan Nielsen Sports om een onderzoek uit te voeren naar ‘sportbeleving’. Dit onderzoek is aangekondigd in het advies Nederland Evenementenland? dat begin april is toegestuurd aan minister Bruins en staatssecretaris Keijzer. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een bevolkingsenquête en een media-analyse. De literatuurstudie is onlangs opgeleverd; het resultaat is hier te vinden.

Bevindingen

De NLsportraad constateert dat er in Nederland nog niet eerder een bevolkingsonderzoek is gedaan naar sportbeleving en sportevenementen. Ook is er nog weinig kennis over de manier waarop Nederlanders sport beleven via de media. Kijkcijfers alleen zeggen tegenwoordig onvoldoende. Nederlanders kunnen ‘hun’ sport en sporthelden live en uitgesteld volgen via diverse traditionele en nieuwe media: publieke en commerciële televisie- en radiokanalen, online kanalen, sociale media, schriftelijke en digitale verslaggeving of een combinatie hiervan. Daarnaast acht de NLsportraad het relevant om te weten of sportbeleving via de media en de interesse in sportevenementen verband houden met elkaar. Ook wordt het verband onderzocht tussen sportbeleving en een aantal achtergrondkenmerken waaronder leeftijd, sekse, postcode en de sportdeelname van mensen.

De NLsportraad vindt het belangrijk het begrip ‘sportbeleving’ vooraf duidelijk gedefinieerd wordt. In welke mate zijn mensen emotioneel betrokken bij (hun) sport? Door middel van een literatuurstudie heeft Nielsen Sports een eerste antwoord gezocht op deze vraag. De conclusies uit het literatuuronderzoek worden ook in de bevolkingsenquête getoetst.