Is de sportbranche toekomstbestendig?

Op 22 en 30 januari heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) twee bijeenkomsten georganiseerd om input te verzamelen voor een kwalitatieve analyse van de Nederlandse sportbranche. Beide bijeenkomsten waren openbaar toegankelijk. Ruim 75 geïnteresseerden van binnen en buiten de sportbranche hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt of schriftelijk hun bijdrage geleverd. Het maken van de analyse is de tweede stap in de totstandkoming van het advies over de organisatie en financiering van de sport.

NLsportraad SWOT analyse
Beeld: ©NLsportraad / Freek van den Bergh

Het Ministerie van VWS heeft mede namens NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten aan de NLsportraad gevraagd om scenario’s te schetsen voor een duurzame organisatie en financiering van de sport. Om tot dit advies te komen heeft de NLsportraad eerst een ‘foto’ laten maken van de sportbranche: hoe zit de branche in elkaar en welke trends zijn zichtbaar? Deze eerste stap heeft geleid tot het Brancherapport Sport van KPMG dat op 6 november 2019 aan minister Bruno Bruins (VWS), voorzitter Anneke van Zanen (NOC*NSF) en directeur André de Jeu (VSG) is aangeboden. Het brancherapport is een kwantitatieve analyse op basis van de beschikbare data over sport. Vele onderzoekers, adviseurs, professionals en bestuurders hebben het conceptrapport meegelezen, gecorrigeerd en aangevuld.

SWOT-analyse

De tweede stap is het maken van een kwalitatieve analyse. Ook daarbij heeft de NLsportraad opnieuw de hulp ingeroepen van experts en stakeholders, van binnen en buiten de sportbranche. De NLsportraad heeft in deze fase de SWOT-methodiek ingezet om de sterktes en zwaktes van de sportbranche op het spoor te komen en de kansen en bedreigingen die op de sportbranche afkomen. Daarnaast maakt de NLsportraad een aantal aanvullende analyses, onder andere door sport te vergelijken met andere branches en door de Nederlandse situatie te vergelijken met die in het buitenland.

NLsportraad SWOT
Beeld: ©Nederlandse Sportraad / Freek van den Bergh

Onder leiding van raadslid Bernard Wientjes en commissielid Dennis Vink (22 januari) respectievelijk raadslid Leanne van den Hoek en commissielid Hugo van der Poel (30 januari) zijn aanwezigen aan de slag gegaan om relevante factoren en ontwikkelingen voor een toekomstbestendige sportbranche in kaart te brengen. De NLsportraad hanteert daarbij de definitie uit het Brancherapport Sport: “Een toekomstbestendige Nederlandse sportbranche is een sportbranche die, op basis van adequate en robuuste organisatie en financiering, optimaal invulling geeft aan de sportbehoefte van de Nederlandse bevolking, waardoor iedereen sport kan beoefenen en beleven.” De aanwezigen zijn systematisch en groepsgewijs de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de branche afgegaan. Daarmee werd de SWOT-analyse, die deels al was ingevuld op basis van literatuur en de eerder gehouden expertsessie, steeds completer.

Nadat de SWOT was aangevuld, heeft iedere deelnemer een aantal prioriteiten benoemd die van wezenlijk belang zijn met oog op de toekomst van de sportbranche. Over de prioriteiten vond een plenaire discussie plaats met de aanwezige raads- en commissieleden. Terugkerende vragen daarbij waren steeds: om welke ontwikkelingen kan de sportbranche niet heen? Is de sportbranche in staat om te gaan met de ontwikkelingen die op de branche afkomen? En op welke punten moet de sportbranche worden versterkt?

Vervolg

De NLsportraad is alle experts en stakeholders dankbaar voor hun bijdragen aan het maken van de kwalitatieve analyse. De NLsportraad werkt de kwalitatieve analyse verder uit op basis van de literatuur, de bijeenkomsten, de internationale en intersectorale vergelijking en aanvullende gesprekken. Als deze belangrijke tussenstap is afgerond, zal de NLsportraad beleidsscenario’s uitdenken voor een toekomstbestendige sportbranche.

Meer informatie over het advies organisatie en financiering van de sport vindt u op deze pagina.