Verlenging Nederlandse Sportraad

Onlangs is het Koninklijk Besluit in de Staatscourant gepubliceerd waarmee de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) met twee jaar is verlengd. Tegelijkertijd zet de minister een traject in om de NLsportraad uiterlijk per 1 april 2022 wettelijk te verankeren. Vanaf dat moment is de NLsportraad een vast adviescollege.

De minister wil de NLsportraad voor de toekomst een ruime opdracht geven en vraagt de NLsportraad om sport te relateren aan maatschappelijke vraagstukken.

Eerder deed de NLsportraad dat, in overleg met de minister, al in de adviezen Plezier in Bewegen en het advies over de organisatie en financiering van de sport. Ook geeft de minister in de brief aan dat de NLsportraad op korte of lange termijn kan blijven adviseren, strategisch of concreet en in alle gevallen goed onderbouwd.
Voorzitter Michael van Praag is verheugd met de verlenging: “Fijn dat we nu officieel verlengd zijn. We hebben volop plannen voor een nieuwe periode. Die plannen verwerken we momenteel in het nieuwe werkprogramma. Als er organisaties of mensen zijn die suggesties hebben voor dat nieuwe werkprogramma, dan horen we dat heel graag”.

Partijen die suggesties hebben voor het nieuwe werkprogramma of hierover in gesprek willen komen met de raad kunnen zich melden bij info@nlsportraad.nl.
 

Nederlandse Sportraad mei 2018