Organisatie en financiering van de sport (werktitel)

5 september: Uitdagingen voor de sportsector – welke aanbeveling neemt u mee?

Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst over de organisatie en financiering van de sport.

Tijdens de bijeenkomst informeren we u over de voortgang van het Brancherapport Sport, dat KPMG momenteel maakt in opdracht van de NLsportraad. Met het rapport maakt KPMG een zo scherp mogelijke foto van de sportbranche en de ‘prestaties’ van de branche in termen van sportdeelname, topsport en sportbeleving. Ook brengt het rapport relevante ontwikkelingen – kansen en bedreigingen – in beeld voor de branche.

Naar aanleiding van het Brancherapport Sport van KPMG willen we graag met u in gesprek over de belangrijkste onderwerpen voor het advies over een toekomstbestendige sportsector. Welke ontwikkelingen baren u het meest zorgen? Wat moet er veranderen om de sport voor iedereen toegankelijk te houden? Op welke manier kan de branche worden versterkt?

Op basis van het Brancherapport Sport en de gesprekken met u zal de NLsportraad minister Bruins van Medische Zorg en Sport adviseren over een toekomstbestendige sportsector.

Praktische Informatie:

Datum: 5 september 2019

Tijd: 09:30 - 13:00

Locatie: De Utrechtse Stadsvrijheid - Sophialaan 1 te Utrecht

Aanmelden: stuur een mail met naam, functie, organisatie, mailadres en eventuele dieetwensen naar info@nlsportraad.nl o.v.v. 'inschrijving bijeenkomst 5 september' 

Meer informatie staat op de speciale webpagina die regelmatig wordt geupdate.

++

Aanleiding

Is de sportsector toekomstbestendig? Blijft sport in de nabije toekomst voor net zoveel mensen toegankelijk als nu? Blijft het mogelijk voor topsporters om mooie prestaties te leveren met de huidige voorzieningen? Op basis van maatschappelijke ontwikkelingen voorspellen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de ‘Sport Toekomstverkenning’ dat er tal van uitdagingen afkomen op de sportsector. Zo komt het model van de klassieke sportvereniging verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Ook voorspellen RIVM en SCP dat mensen niet vanzelf massaal in beweging komen, de gezondheidscultus ten spijt.

De Nederlandse Sportraad heeft het voornemen om een advies uit te brengen over de organisatie en financiering van de sport. Dit voornemen is opgenomen in het meerjarig werkprogramma Stip op de horizon.

De NLsportraad heeft in maart 2019 een adviesaanvraag te ontvangen van de minister van Medische Zorg en Sport mede namens NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Deze partijen hebben in het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ een onderzoek aangekondigd naar de organisatie en financiering van de sport en hebben besloten dit onafhankelijk te laten uitvoeren door de NLsportraad. De adviesaanvraag van het ministerie van VWS en de reactie van de NLsportraad hierop zijn te vinden onderaan deze pagina.

Advies (in ontwikkeling)

De NLsportraad wil bezien of de sportinfrastructuur in Nederland toekomstbestendig is. Deze analyse wil de NLsportraad doen voor zowel breedtesport, topsport als sportevenementen. Om te beginnen wil de NLsportraad onderzoeken hoe de sport op dit moment wordt georganiseerd en gefinancierd. Het resultaat van dit onderzoek zal een brancherapport opleveren waarin de sportbranche en relevante ontwikkelingen voor de branche worden beschreven. Een van de vragen is hoe de financiering van rijksoverheid, provincies en gemeenten zich verhoudt tot andere financieringsstromen in de sport, zoals de financiering van bedrijven, banken, verzekeraars, kansspelen en de sporters zelf. Een internationale stelselvergelijking is hierbij een optie.

Op basis van het brancherapport zal de NLsportraad adviezen geven over de organisatie en financiering van de Nederlandse sport in de toekomst.

Commissie

Om het adviestraject te begeleiden is een commissie opgericht. Hierin zitten namens de raad Duncan Stutterheim en Leanne van den Hoek. Daarnaast nemen Dennis Vink (hoogleraar Nyenrode), Hugo van der Poel (directeur Mulier instituut), Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht). Eelco Blok (directielid bij Reggeborgh) en Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport) nemen plaats als externe leden.

Vervolg

De NLsportraad verwacht het brancherapport medio 2019 te kunnen opleveren. Bureau KPMG is ingeschakeld om onderzoek naar de branche te doen. Het doel is om een foto/momentopname van de omvang, organisatie en financiering van de sportsector te maken, alsmede de trends, kansen en risico's waar de sportsector rekening mee heeft te houden de komende jaren.

Het advies volgt medio 2020.