Commissie pedagogisch klimaat van start

De Nederlandse Sportraad gaat een advies uitbrengen over het pedagogisch klimaat in de sport. Dinsdag 29 juni vond hiervoor de eerste commissiebijeenkomst plaats. De commissie bestaat uit drie raadsleden en een aantal zeer betrokken en gedreven experts, met een mooie mix aan praktijk- en onderzoekservaring.

Foto judoles kinderen
Beeld: ©ANP

De bezetting van de commissie is als volgt:

  • Arno de Swart – bestuurslid Wij Buurtsportcoaches en talentregisseur Sportservice Zwolle
  • Inge de Wolf – bijzonder hoogleraar onderwijskunde Maastricht University en strategisch inspecteur Inspectie van het Onderwijs
  • Nicolette Schipper-van Veldhoven – lector Sportpedagogiek Hogeschool Windesheim
  • Ronald Klomp – managing director CIOS Zuid-West Nederland
  • Farid Gamei – raadslid, tevens voorzitter van de commissie
  • Meryem Kilic-Karaaslan - raadslid
  • Michael van Praag - raadslid

De commissie is enthousiast over de beweging die momenteel gaande is in de sport als het gaat over het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat. De commissieleden willen via het adviestraject graag bijdragen aan deze beweging.
De commissie gaat zich richten op een advies voor de gehele sport, waarin zowel sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders als andere vormen van sport aandacht krijgen. De commissieleden willen dat het belang van het kind voorop staat, maar dat er tegelijkertijd oog is voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van sportaanbieders. Gedurende het adviestraject hecht de commissie daarom veel waarde aan dialoog met al deze verschillende partijen.

Met de eerste commissiebijeenkomst zijn de werkzaamheden voortvarend van start gegaan. De verwachting is dat het definitieve advies in aan het einde van het jaar wordt afgerond en kan worden aangeboden aan de minister van sport en het parlement.

Doet u mee?

Om zoveel mogelijk input op te halen voor het adviestraject wil de commissie een aantal stakeholderbijeenkomsten organiseren. Wilt u deelnemen aan een stakeholderbijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat van de NLsportraad via info@nlsportraad.nl. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging.