Paralympische sporters positief over Nederlands topsportklimaat

Het paralympische topsportklimaat heeft zich in de afgelopen jaren goed ontwikkeld. Paralympische topsporters zijn, net als olympische topsporters, in toenemende mate positief over het topsportklimaat in ons land. Dit blijkt uit het essay 'Het paralympisch topsportklimaat in Nederland' dat de Universiteit Utrecht op verzoek van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft geschreven. Paralympische sporters zien wel kansen om de financiële steun voor sport en topsport te verbeteren. Ook zien ze mogelijkheden om de topsportcultuur verder te ontwikkelen en om de ontwikkeling en herkenning van talent verder te verbeteren.

foto zwemmen
Beeld: ©ANP foto

Uit het rapport blijkt dat paralympische en olympisch topsporters meer overeenkomsten dan verschillen kennen als het gaat om hun topsportcarrière en factoren die daarmee te maken hebben. Van beide groepen ontvangt een even groot deel een stipendium. Het inkomensniveau van de paralympische topsporters ligt echter flink lager. Paralympische sporters wonen ook vaker bij hun ouders en ze zijn minder vaak voltijds topsporter. Dit is terug te zien in de trainingstijd: paralympische topsporters trainen over het algemeen minder uren dan hun olympische collega’s. De gemiddelde leeftijd van beide groepen topsporters is vergelijkbaar maar paralympische topsporters beginnen op een latere leeftijd aan een topsportcarrière dan olympische sporters. Gemiddeld is de talentontwikkelingsfase van paralympische sporters zelfs vier jaar korter. 

Beide groepen topsporters zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de coaching en (specialistische) ondersteuning die zij ontvangen. Ze vinden dat de kennis en expertise van coaches op het hoogste internationale niveau de afgelopen tien jaar is verbeterd. Paralympische sporters beoordelen de sociaal-relationele vaardigheden van hun coaches positiever dan de olympische topsporters. Waar het gaat om sportfaciliteiten zijn paralympische topsporters tevredener over de trainingsfaciliteiten dan hun olympische collega’s. Minder positief zijn ze over de wedstrijdaccommodaties, en dan vooral de beschikbaarheid ervan. Mogelijkheden om het paralympisch topsportklimaat te verbeteren liggen vooral op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie.

De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de NLsportraad om zijn advies Doorontwikkeling Paralympische sport te onderbouwen. Overige bouwstenen voor het advies zijn uitkomsten uit deskresearch, interviews en stakeholderbijeenkomsten.