Vacature raadslid Nederlandse Sportraad ***DEZE VACATURE IS GESLOTEN***

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft een vacature voor een nieuw raadslid. Deze vacature is op 30 augustus 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. De NLsportraad is op zoek naar een kandidaat met ervaring in het openbaar bestuur; maatschappelijke en sociale opgaven in relatie tot sport en bewegen, en (semi-)publieke stelsels voor bijvoorbeeld welzijn, gezondheid, zorg en onderwijs. Inlichtingen over deze functie en de sollicitatieprocedure kunt u verkrijgen bij Michael van Praag, voorzitter van de NLsportraad, Leanne van den Hoek, vice-voorzitter of het secretariaat. U kunt een telefonische afspraak maken voor uw vragen via 070-3407273. Reacties zijn welkom tot 1 oktober via secretariaat@nlsportraad.nl

Logo Nederlandse Sportraad

NLsportraad

De NLsportraad heeft als taak om de minister voor Sport, overige leden van het kabinet en het parlement te adviseren over sport en sportgerelateerde vraagstukken. Adviezen van de raad zijn wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht, en komen tot stand in interactie met experts, stakeholders en doelgroepen. De NLsportraad richt voor andere adviezen ad hoc commissies in bestaande uit raadsleden en externe deskundigen.

Opdracht

De NLsportraad is in 2016 opgericht. Uit de externe evaluatie eind 2019 is gebleken dat de raad een toegevoegde waarde heeft voor het sportstelsel. Per 1 april 2020 is de NLsportraad verlengd en in 2022 wordt de raad wettelijk verankerd.

De NLsportraad werkt in de periode 2021-2024 volgens het meerjarige werkprogramma ‘Sport in het systeem’. Sport betreft zowel topsport, breedtesport als bewegen en staat in relatie tot tal van andere beleidsterreinen waaronder welzijn, gezondheid, onderwijs, ruimte en economie.

Competenties

De raad bestaat uit een voorzitter en negen leden. Per 1 april 2022 is een vacature ontstaan door het vertrek van raadslid Ahmed Aboutaleb. Mede namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn wij op zoek naar een kandidaat die aan het volgende profiel voldoet:

 • (voormalige) werkervaring in het openbaar bestuur;
 • gezaghebbende positie en groot netwerk;
 • brede oriëntatie op sport en samenleving;
 • onafhankelijke en onderbouwde oordeelsvorming;
 • analytisch, kritisch, tegendraads en grensverleggend kunnen denken;
 • pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht en in teamverband kunnen werken;
 • affiniteit met bestuur, politiek en beleid;
 • goed gevoel voor communicatie.

Expertise en ervaring

De profielen van alle leden samen bestrijken het totale adviesterrein van de raad. Gelet op de huidige samenstelling van de NLsportraad zoeken we in het bijzonder kandidaten die vanuit de opdracht van de NLsportraad een verbinding kunnen leggen van sport en bewegen met:

 • openbaar bestuur en de rol van overheden (provincies en gemeenten);
 • maatschappelijke en sociale opgaven in relatie tot sport en bewegen;
 • (semi-)publieke stelsels, waaronder sport, welzijn, gezondheid, zorg en onderwijs.

De NLsportraad zoekt nadrukkelijk aanvulling op de expertise en competenties van de huidige raadsleden, zie Raadsleden | Raad | Nederlandse Sportraad (nederlandse-sportraad.nl).

Randvoorwaarden

Raadsleden worden aangesteld op persoonlijke titel en moeten kunnen voldoen aan de gedragscode van de NLsportraad. Met deze code wil de raad de integriteit bewaken en belangenverstrengeling voorkomen. Het raadslidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van twee dagen per maand. Hier staat een (vaste) vergoeding tegenover op basis van het vergoedingenbesluit.

Meer informatie

Inlichtingen over deze functie en de sollicitatieprocedure kunt u verkrijgen bij Michael van Praag, voorzitter van de NLsportraad, Leanne van den Hoek, vice-voorzitter of het secretariaat. U kunt een telefonische afspraak maken voor uw vragen via 070-3407273.

Sollicitatie

Uw gemotiveerde reactie inclusief een cv ontvangen wij graag uiterlijk 1 oktober 2022 per email via secretariaat@nlsportraad.nl onder vermelding van ‘Vacature raadslid NLsportraad’.

NLsportraad staat voor een inclusieve samenleving. De NLsportraad is ervan overtuigd dat we het beste kunnen adviseren als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Daarom streeft de raad naar evenredige genderdiversiteit en culturele diversiteit en een evenredige vertegenwoordiging van personen met een arbeidsbeperking.