Raadsleden

De NLsportraad heeft maximaal tien leden, benoemd voor de duur van de Raad. Tot het aantreden van de nieuwe voorzitter neemt raadslid Marjolein Bolhuis-Eijsvogel de rol van voorzitter waar. Leden hebben kennis van en ervaring met sport - topsport, breedtesport, bewegen, gehandicaptensport, evenementen - en met diverse andere, sportgerelateerde beleidsterreinen en sectoren: (openbaar) bestuur, ondernemerschap, wetenschap, veiligheid, gezondheid, financiën, internationaal en media.

De NLsportraad wordt bijgestaan door een strategisch raadsadviseur, momenteel wordt deze functie vervuld door Claudia Bokel. Deze adviseur heeft bewezen expertise op het gebied van internationaal sportbestuur en bezit een groot internationaal netwerk. Daarmee verrijkt de adviseur de adviezen van de NLsportraad.

De strategisch raadsadviseur:

  • Woont raadsvergaderingen bij;
  • Voorziet de raad van advies op basis van ervaring en expertise;
  • Schuift aan bij adviescommissies waar specifieke expertise gevraagd wordt;
  • Heeft geen stemrecht.

Een verkort CV van de raadsleden en de strategisch raadsadviseur is te vinden via de links op deze pagina.

Beeld: Hans Tak