Fiscaliteit bij sportevenementen

Aanleiding

De Nederlandse Sportraad heeft de fiscale aspecten bij sportevenementen onder de loep genomen als onderdeel van de totale advisering over sportevenementen.

In het rapport ‘Nederland op de kaart’ concludeert de NLsportraad dat de randvoorwaarden voor het organiseren van sportevenementen niet optimaal zijn. Dat geldt ook voor de fiscale aspecten. Evenementenorganisatoren hebben diverse knelpunten bij de NLsportraad aangekaart. De NLsportraad heeft zich in de fiscale aspecten bij sportevenementen verdiept en besloten hierover advies te geven.

Advies

In het advies ‘Fiscaliteit bij sportevenementen’ adviseert de NLsportraad het kabinet om de in cash en in kind bijdragen van burgers en bedrijven aan sportevenementen niet te belemmeren, maar te stimuleren. Om pieken in het vrijwillligerswerk bij sportevenementen op te vangen, adviseert de NLsportraad om de vrijwilligersvergoeding te flexibiliseren. Ook pleit de NLsportraad voor meer uniformiteit en helderheid bij de uitvoering van fiscale regels rond sportevenementen. Tenslotte doet de NLsportraad de aanbeveling om sportevenementen als ‘goed doel’ aan te merken, waarmee het gunstiger wordt om giften te doen.

Het advies is gebaseerd op een analyse van bureau EY dat in opdracht van de NLsportraad is uitgevoerd. Het rapport van EY is als bijlage bij het advies gevoegd.

Standpunt (in ontwikkeling)

Op 19 april 2018 heeft Duncan Stutterheim namens de NLsportraad het advies ‘Fiscaliteit bij sportevenementen’ overhandigd aan staatssecretaris Snel van Financiën. Op 14 mei 2018 heeft minister Bruins van Medische Zorg en Sport mede namens staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten het advies te behandelen bij de totstandkoming van het Nationaal Sportakkoord.

Vervolg

De besprekingen over het hoofdstuk ‘Topsport en Evenementen’ van het Nationaal Sportakkoord worden gevoerd in het voorjaar van 2019.

Andere fiscale vraagstukken

Eerder heeft de NLsportraad geadviseerd over btw bij sportopleidingen. Er spelen nog meer fiscale vraagstukken in relatie tot sport, zoals de gevolgen van het Bridportarrest voor de exploitatie van sportaccommodaties, de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat denksport geen sport is en de mogelijke gevolgen van de verhoging van het lage btw-tarief voor de sportdeelname. De raad constateert dat deze gevolgen verstrekkend kunnen zijn en sluit niet uit hierover nog te adviseren.

Commissie

Voor de totstandkoming van het advies Fiscaliteit bij sportevenementen is een commissie samengesteld bestaande uit raadsleden en experts. Als experts zijn praktijkdeskundigen gevraagd vanuit de sport, de overheid en het bedrijfsleven, alsmede onafhankelijke fiscalisten met kennis van de sportsector en sportevenementen.

Beeld: Wiebe Kiestra
Duncan Stutterheim, raadslid van de Nederlandse Sportraad, overhandig het advies ‘Fiscaliteit bij sportevenementen’ aan staatssecretaris Menno Snel van Financiën (Den Haag, 19 april 2018)