Verslag werksessie Nederlandse Sportraad 7 december

Op woensdag 7 december heeft in het stadhuis van Rotterdam een werksessie van de Nederlandse Sportraad plaatsgevonden. Om een goed beeld te kunnen vormen van de succes- en faalfactoren van sportevenementen, werden organisatoren van verschillende sportevenementen uitgenodigd om in discussie te gaan met elkaar en met de raad. De organisatoren van het  EK atletiek 2016, Giro Gelderland 2016, EK Hockey 2017, TT Assen en Jumping Amsterdam vertelden de raad wat hun evenement tot een succes maakt en welke hindernissen zij tegenkomen. De resultaten van de werksessie worden door de NLsportraad gebruikt als input voor de analyse naar ingrediënten voor geslaagde topsportevenementen.

Aan de hand van verschillende thema’s ontspon zich een enthousiaste inhoudelijke discussie. Hierin werden onderwerpen besproken zoals het belang van een vol stadion, de rol van sportbonden bij de organisatie, vergunningen en subsidies van overheden, organisatie door experts en vrijwilligers en de mate van kennisoverdracht en samenwerking tussen evenementen. Als afsluiting kregen de aanwezige organisatoren de kans om de raad hun persoonlijke wens mee te geven.

De NLsportraad heeft de discussie als zeer nuttig ervaren, juist omdat directe interactie met en tussen de evenementenorganisatoren mogelijk was. De raad overweegt om dergelijke sessies in de toekomst te herhalen.

De NLsportraad is de aanwezige organisatoren dankbaar voor hun aanwezigheid en de openheid die zij boden over hun evenement. De NLsportraad gaat de komende maanden met minimaal vijftien andere organisatoren van sportevenementen in gesprek. De bevindingen leiden samen tot een analyse begin april 2017.