NLsportraad presenteert eerste conceptbevindingen analyse grote sportevenementen

Op woensdag 15 maart presenteerde de NLsportraad de eerste bevindingen uit de analyse van grote sportevenementen. Alle organisatoren van de onderzochte evenementen waren uitgenodigd om in interactieve werksessies kennis te nemen van de bevindingen, deze te toetsen en input te leveren voor de conclusies. Tijdens de verschillende sessies werd scherp gediscussieerd over de lessen uit het verleden en de wensen voor de toekomst van sportevenementen. De input van de bijeenkomst wordt door de NLsportraad gebruikt ten behoeve van de analyse van grote sportevenementen.

De bijeenkomst begon met een plenair gedeelte waarin de conceptresultaten van de analyse werden gepresenteerd. In de analyse worden sportevenementen vergeleken op basis van de onderwerpen: parameters, strategie, proces, organisatie, businesscase en randvoorwaarden. Daarbij is ook aandacht voor de feiten en cijfers als inkomstenbronnen, begroting en economische impact. Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers in subsessies uiteen. Na een korte inleiding door Koen Breedveld van het Mulier instituut (verleden) en Ine Pulles van het SCP (toekomst) werden de persoonlijke lessen en wensen van de organisatoren besproken.

Het was een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst, iets wat werd beaamd door de deelnemers. De NLsportraad presenteert de definitieve analyse van grote sportevenementen medio april.