NLsportraad adviseert nationaal sportakkoord in regeerakkoord

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) hoopt dat in het komende Regeerakkoord ook de realisatie van een Nationaal Sportakkoord wordt opgenomen. Dit advies heeft de raad al eerder aan de Tweede Kamer en de informateur gegeven. Klik hier voor het gehele advies.

Volgens de raad kan een Nationaal Sportakkoord voor een betere synergie zorgen tussen overheid, kenniscentra, zorg en welzijn, sportbonden en bedrijfsleven. Binnen dit akkoord fungeert de sport tevens als vliegwiel tussen de diverse ministeries.


Bovendien kan door een efficiƫntere aanpak van de (top)sport het draagvlak onder de bevolking worden vergroot. Als het Nationaal Sportakkoord werkt, kan er efficiƫnter worden omgegaan met publieke middelen, omdat er een steviger brug tussen de sport en het bedrijfsleven wordt geslagen.
Deze samenwerking zou uiteindelijk een blauwdruk kunnen opleveren voor veel andere maatschappelijke sectoren.