Michael van Praag reikt NRO-verbindingsprijs uit

Op woensdag 1 november heeft voorzitter Michael van Praag op het congres van het nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek (NRO) de NRO-verbindingsprijs uitgereikt aan het programma Fit & Vaardig op school. Bij die gelegenheid kondigde Michael van Praag ook aan dat er een advies komt over sport en bewegen op school. Dit advies zal de NLsportraad gezamenlijk met de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving geven. Het advies wordt in het voorjaar van 2018 uitgebracht.

Beeld: ©Elodie Burrilon | Hucopix / Elodie Burrilon | Hucopix

Het programma Fit & Vaardig op school is voortgekomen uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen bij basisschoolleerlingen. Uit het onderzoek bleek dat leerlingen die drie maal per week al bewegend taal- en rekenles krijgen, beter kunnen rekenen en spellen dan leerlingen die dat niet doen. Al na twee jaar boekten zij een leerwinst van 5 maanden. Bovendien bleek dat leerlingen zich beter concentreerden op hun taken in de les erna.

De gezamenlijke raden gaan op zoek naar de relatie tussen sport en bewegen en het onderwijs. Daarbij baseren de raden zich op de beschikbare kennis over sport en bewegen op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Ook zullen de raden zich buigen over de vraag op welke manier sport en bewegen in het onderwijs kunnen worden ingepast.