Waardevolle expertbijeenkomst meten impact sportevenementen

Op woensdag 29 november 2017 organiseerde de Nederlandse Sportraad een expertbijeenkomst over het meten van maatschappelijke en economische impact van sportevenementen. Een groot deel van de Nederlandse experts op het gebied van evenementen was aanwezig om met elkaar in discussie te gaan. Tijdens de bijeenkomst werd getracht antwoord te geven op de vraag op welke wijze de impact van sportevenementen het best kan worden gemeten. Welke voor- en nadelen hebben de WESP-richtlijnen, hoe brengen we de kosten in beeld en is het mogelijk een MKBA-light in te voeren?

Beeld: Henriëtte Guest

Vanuit de NLsportraad waren raadsleden Duncan Stutterheim en Merel van Vroonhoven aanwezig. Merel opende de bijeenkomst waarna de deelnemers door middel van diverse interactieve werkvormen met elkaar in discussie traden. Zoals verwacht werden er gedurende de middag veel goede punten aangesneden en onderwerpen ingebracht. Een van de meest opvallende en gedragen conclusies was dat sportevenementen vrijwel nooit alleen worden georganiseerd om economische impact te stimuleren. Een evaluatiemethode die alleen deze impact meet, doet sportevenementen dan ook tekort. Het verdient aanbeveling om eerst de (maatschappelijke) doelen van sportevenementen in kaart te brengen en hier vervolgens de meetmethode op aan te passen. Een MKBA-light, met bij voorkeur een set vaste en een set flexibele indicatoren, behoort zeker tot de mogelijkheden.

De resultaten van de bijeenkomst vormen input voor het advies over het meten van maatschappelijke en economische impact dat de NLsportraad begin 2018 zal uitbrengen.

Beeld: Henriëtte Guest
Beeld: Henriëtte Guest