Eerste vergadering commissie sport en onderwijs

De Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en de Raad voor volksgezondheid en samenleving (RVS) gaan gezamenlijk een advies uitbrengen over sport en onderwijs.

De bezetting van de commissie is als volgt:

  • Liesbeth Noordegraaf-Eelens (RVS)
  • Saskia Schenning (Onderwijsraad)
  • Rene Kneyber (Onderwijsraad)
  • HenriĆ«tte Maassen-van den Brink (Onderwijsraad)
  • Michael van Praag (NLsportraad en tevens voorzitter)
  • Pieter van den Hoogenband (NLsportraad)

Donderdag 14 december vond de eerste commissievergadering plaats. Tijdens de eerste bijeenkomst besprak de commissie de vraagstelling, opzet van het adviestraject, de planning en andere bijzonderheden. De commissie heeft besloten zicht te richten op de jeugd van 0 t/m 18 jaar, inclusief de voorschoolse en vroegschoolse educatie. Sport wordt in alle facetten bekeken op de brede meerwaarde die het kan hebben op de ontwikkeling van kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. De commissie neemt zich voor het advies tot stand te brengen op basis van de huidige stand van de wetenschap en in dialoog met het onderwijs, de sport, gemeente en andere relevante partijen.

De werkzaamheden voor het advies zijn hiermee voortvarend van start gegaan. De verwachting is dat het definitieve advies in het voorjaar wordt afgerond en kan worden aangeboden aan de verantwoordelijke ministers en het parlement.