Nederlandse Sportraad adviseert besteding extra sportgelden te koppelen aan sportakkoord

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert in zijn brief aan de minister van VWS om de tien miljoen euro die bedoeld is ter versterking van de sportsector, niet vooruitlopend op het sportakkoord te besteden. De raad is van mening dat het onverstandig is om het geld te gebruiken zonder heldere analyse van de knelpunten binnen de sport en de financiering van het huidige sportbestel. Met dit advies roept de raad de minister op om het geld strategisch in te zetten. De NLsportraad zal later dit jaar in zijn adviezen over het sportakkoord en de financiering en organisatie van de Nederlandse sportsector ingaan op mogelijke opties om de tien miljoen euro te besteden.

‘De minister heeft een unieke kans om de middelen te gebruiken ter versterking van de sport en ter ondersteuning van het sportakkoord. Het zou jammer zijn als dit geld zonder grondige analyse van kansen en knelpunten wordt ingezet en daarmee niet terecht komt waar het hoort: in het hart van de sport’, aldus Michael van Praag, voorzitter van de NLsportraad. De raad is van mening dat het een gemiste kans is om de gelden te besteden op basis van de huidige beleidsagenda en stelt dat zo’n uitgave een precedent schept voor komende jaren.

De noodzaak tot een grondige analyse wordt versterkt doordat verschillende sportbonden hebben aangegeven graag rechtstreeks invloed te hebben op een programma ter versterking van de sportsector. Ook geven zij aan dat dit programma bij voorkeur wordt uitgevoerd door een onafhankelijk orgaan. De NLsportraad ziet deze wens als een indicatie dat de georganiseerde sport in de planvorming over de versterking van de sector nog geen eenheid vormt. Ook daarom moeten plannen uit de sportsector niet nu al omarmd worden.